มาอ่านหนังสือกันเถอะ

มาอ่านหนังสือกันเถอะ

 วันนี้เรามีวันสำคัญอีกวันหนึ่งมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันนั่นคือ "วันรักการอ่าน" ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับคนไทย การอ่านถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะนอกจากจะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถสร้างเสริมความรู้ ความคิด จินตนาการ และสร้างคนให้เป็นอัจฉริยะได้ด้วย

à¸_x009c_ลà¸_x0081_ารà¸_x0084_à¹_x0089_à¸_x0099_หารูà¸_x009b_ภาà¸_x009e_สำหรัà¸_x009a_ à¸_x0082_à¹_x0089_อà¸_x0084_วามà¸_x009b_ระà¸_x008a_าสัมà¸_x009e_ัà¸_x0099_à¸_x0098_à¹_x008c_รà¸_x0093_รà¸_x0087_à¸_x0084_à¹_x008c_à¸_x0081_ารอà¹_x0088_าà¸_x0099_หà¸_x0099_ัà¸_x0087_สือ

Share on Line
Share on Pinterest