ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ระยะที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติมรับสมัครทางออนไลน์ ตามลิ๊งค์ข้างล่าง

http://asu.rmutsv.ac.th/system/academic/kr.html

Share on Line
Share on Pinterest