โครงการลดภาวะโลกร้อน (ลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร) ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการลดภาวะโลกร้อน (ลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร) ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญชวนประชาชน กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า หน่วยงานราชการ เข้าร่วมโครงการลดภาวะโลกร้อน (ลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร) ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบิลัง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

Share on Line
Share on Pinterest