ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเหว็น ยาวาหาบ ถึงบ้านนายสาหรี จิตรหลัง ถนนปาเต๊ะ ซอย 8 หมู่ที่ 3

Share on Line
Share on Pinterest