ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายมอซอด มาลียัน ถึงบ้านนางวาตี กูดาอี ม.1

Share on Line
Share on Pinterest