ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลเจีะบิลัง

ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลเจีะบิลัง

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล  เจ๊ะบิลัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบิลังพร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่สนตำบลเจ๊ะบิลัง ร่วมประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลเจ๊ะบิลัง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันในระดับตำบลระหว่างผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนชาวบ้าน

Share on Line
Share on Pinterest