ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบอุปกรณ์ CCTV

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงอุปกรณ์ CCTV หมู่ที่ 6 จำนวน 7 จุด

Share on Line
Share on Pinterest