ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนและถมหินผุพร้อมบดอัดถนนปาเต๊ะ ซอย ๖ (ฝั่งซ้าย ) หมู่ที่ ๓ (เชื่อมต่อจากโครงการเดิม) และปรับปรุงถนนโดยถมหินผุพร้อมบดอัดถนนปาเต๊ะ ซอย ๖ (เชื่อมต่อจากโคร

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนและถมหินผุพร้อมบดอัดถนนปาเต๊ะ ซอย ๖ (ฝั่งซ้าย ) หมู่ที่ ๓ (เชื่อมต่อจากโครงการเดิม) และปรับปรุงถนนโดยถมหินผุพร้อมบดอัดถนนปาเต๊ะ ซอย ๖ (เชื่อมต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๓

Share on Line
Share on Pinterest