ชื่อ
: นายมะแอ โกบปุเลา
ตำแหน่ง
: กำนันตำบลเจ๊ะบิลัง