ชื่อ
: -ว่าง-
ตำแหน่ง
: นายช่างโยธาปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน