ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบิลัง
เลขที่114 ซอยสฤษดิ์ภูมินารถ ตำบลเจ๊ะบิลัง
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
ติดต่อ / แผนที่
โทรศัพท์ 0-7477-2616
โทรสาร 0-7477-2615
อีเมล admin@jehbilang.go.th
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ -
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.